MAIN MENU [pilih tajuk di bawah]


Kami terdiri daripada mekanik berbeza latar belakang kemahiran tetapi memberikan perkhidmatan membaiki kenderaan secara bergerak. Kami ke arah perkhidmatan pasaran kenderaan elektrik dijangka pada tahun 2022.

[We are from different machanic background but provide mobile repair car services. We are together toward electric car expected in 2022}

Kami terdiri daripada beberapa usahawan agro yang ke arah "Urban Farming"

[We are from different agropreneur drive toward Urban Farming]

WILL BE UPDATE 
WILL BE UPDATE 
WILL BE UPDATE 
WILL BE UPDATE